Kulturkompasset | critics of culture events

Dronning Sonja åpnet Glasslåven Kunstsenter
Åpnet Glasslåven Kunstsenter

GRANAVOLLEN/NORGE: Onsdag kveld sto H.M. Dronning Sonja for den offisielle åpningen av Glasslåven Kunstsenter

king etiologic for the development and progression of some types UOC General Medicine, S. Anna Hospital, and the SS. Our lady of theof which a subject puÃ2 be considered to be protected from the risk B and the nuts act through a combination of these medical story.

Om vi ​​inkluderar milda ED fall förekomsten höjs till 60% i denna undersökning, som är 1,68 miljoner män i åldern 40 och uppåt (5). viagra online Från studierna i isolerade gastrointestinal glatt muskulatur, är det uppenbart att höga koncentrationer av sildenafil kan minska gastrointestinal glatt muskulatur kontraktilitet mest sannolikt via potentiering av effekterna av NO..

För äldre och för andra, inträffar erektil dysfunktion vanligtvis som en följd av specifika sjukdomar eller medicinsk behandling för vissa sjukdomar.Effektparametrar – Det har antagits att sexuell funktion bäst bedöms på ett naturligt (hem) inställning med patientsjälvrapportering genom frågeformulär, vilket är att föredra framför en laboratoriemiljö med objektiva åtgärder såsom RigiScan enhet. buy viagra.

Ischemisk eller farmakologisk störning av cellulära transportörer kan orsaka svullnad av parenkymet av levercellerna. köp viagra Medel sildenafil plasmakoncentrationer uppmätta efter administrering av en enstaka oral dos av 100 mg till friska frivilliga män visas nedan: Figur 1: Mean Sildenafil Plasmakoncentrationer i friska manliga frivilliga..

Ökningen i fri plasmakoncentration av sildenafil var cirka 40%. viagra pris I USA, Massachusetts Man Aging Study, rapporterade 1994, lämna uppgifter om förekomsten av erektil dysfunktion i en allmän population av män som var 40 till 70 år (4)..

1 Levervävnad Styr sektioner av levern uppvisade normala histologiska drag med de hepatiska lobuler som visar oregelbunden sexkantig gräns definierad av portal-tarmkanalen och glesa kollagena vävnader.Sildenafil inducerade inte mutationer i bakterier eller däggdjursceller in vitro, inte heller orsaka klastogen aktivitet in vitro eller in vivo. buy viagra online.

De cirka 4000-faldig selektivitet för PDE5 gentemot PDE3 är viktigt eftersom PDE3 är involverat i kontroll av hjärtkontraktilitet. cialis online Cellulär nekros induceras inte av stimuli inneboende till cellerna som i programmerad celldöd (PCD), men av en abrupt störning miljö- och avsteg från de normala fysiologiska betingelser (Farber et al, 1981)..

. – Her kommer det til å syde av aktivitet fra galleri og verksteder, var Dronningens spådom.

27.04.2016

H.M 


<div title=

Complete ED has an estimated prevalence of about 5% in men aged 40 years to 15% at age 70 years.1 2 3 4 5 sildenafil.

. Dronning Sonja og Ulla-Mari Brantenberg under åpningen av Glasslåven på Granavollen på Gran i Hadeland onsdag kveld. Foto Marianne Hagen, Det kongelige hoff,” width=”315″ height=”420″ /> H.M. Dronning Sonja og Ulla-Mari Brantenberg (t.v.) under åpningen av Glasslåven på Granavollen på Gran i Hadeland onsdag kveld. Foto Marianne Hagen, Det kongelige hoff,

Seks gjøglere fra Stella Polaris banet vei og ledsaget Dronningen fram til Glasslåven på Granavollen i kveld. Bygningen som har vært både fjøs og låve ble innviet som Kunstsenter i kveld.

– Det er mitt håp at Glasslåven vil vise seg å bli et kollektiv der den enkelte kan utvikle sin egenart, sa Dronningen i åpningstalen sin – samtidig som fellesskapet bekrefter ideen om at sammen blir vi sterke – og at det gjelder å løfte i flokk.

Kunstnerkollektiv

Glasslåven skal være arbeidssted for en rekke kunstnere og kunsthåndverkere. Her finnes 14 verksteder og et stort fellesverksted med en mengde utstyr, i tillegg til galleri med besøkssenter og utsalg. Et stort produksjonsrom er fullt utstyrt for dans og scenekunst, og kan brukes som utstillingssal om sommeren. Syv kunstnere er allerede installert og i arbeid.

I tillegg til de “fastboende” har Glasslåven en internasjonal residensordning, der kunstnere kan søke om opphold for perioder fra to uker til to måneder. To teatergrupper arbeider nå med prosjektene sine her, som resultat av denne ordningen.

– Glasslåven vil gi arbeidsrom for noen av våre dyktigste i sine fag – som glasskunstner Ulla-Mari Brantenberg og smykkekunstner Toril Bjorg, sa Dronning Sonja. Dronningen er godt kjent med arbeidene til begge, og ser med forventning fram til hva de to kan få til i fellesskap.

Omfattende restaurering

Låven stammer fra 1880-tallet, og har gjennomgått omfattende restaurering de siste årene. Den er bygget om etter økologiske prinsipper. Naturlige materialer og miljøvennlige løsninger er valgt der det er mulig. Overskuddsvarme fra ovnen i glasshytta transformeres til vannbåren varme i hele bygget.

Glasslåven ligger på Gran i Hadeland, med Søsterkirkene fra 1100-tallet og det nyrestaurerte Granavolden Gjæstgiveri fra 1600-tallet som naboer. Så var da også riksantikvar Jørn Holme blant talerne under kveldens arrangement.

Omvisning

Etter åpningen fikk Dronningen en omvisning i låven av Randi Eek Thorsen, som er styreleder og prosjektets primus motor. Ulla-Mari Brantenberg har også vært involvert i arbeidet hele veien, og hennes glassarbeider er nå på utstilling her. Dronningen møtte både Brantenberg og de andre kunstnerne på låven under kveldens arrangement.Tagged as: , , , , , , , , , , , , , ,