Kulturkompasset | critics of culture events

Edvard Munch Art Award, Munchmuseet og Queen Sonja Print Award.


Edvard Munch Art Award og Munchmuseet inngår samarbeid med kunststiftelsen Queen Sonja Print Award.

Dronning Sonja flankert av Munchmuseets direktør Stein Olav Henrichsen og Ørnulf Opdahl, medstifter av QSPA. Foto: Ove Kvavik, Munchmuseet

Dronning Sonja flankert av Munchmuseets direktør Stein Olav Henrichsen og Ørnulf Opdahl, medstifter av QSPA. Foto: Ove Kvavik, Munchmuseet

OSLO/NORGE: Munchmuseet og Stiftelsen skal i fellesskap bidra til å markere Norge som en relevant aktør på den internasjonale arenaen for samtidskunst
. Målet er å styrke kunstfeltet, styrke interessen for kunst og de to prisene. Samarbeidet vil være dynamisk og utvikles over tid.  

Queen Sonja Print Award

I august ble Queen Sonja Print Award 2016 (QSPA) tildelt den amerikanske grafikeren Tauba Auerbach. Det er tredje gang prisen er delt ut og 31 kunstnere fra hele verden var nominert. Kunstnerstipendet ble etablert i 2011 av H.M. Dronning Sonja, Kjell Nupen, Ørnulf Opdahl og Ole Larsen

Peripheral pulsesconfirmation that the patient’s cardiovascular sildenafil dosage.

. Prisen er på 400 000 kroner. I tillegg får vinneren et studieopphold ved Ole Larsens verksted i Helsingborg. QSPA deles ut hvert annet år og har som formål å skape interesse for – og stimulere til utvikling av – internasjonal grafisk kunst.

Edvard Munch Art Award

Edvard Munch Art Award ble delt ut for første gang i fjor. Prisen skal tildeles annethvert år, til en internasjonal kunstner i etableringsfasen, under 40 år, som har markert seg som særlig talentfull i løpet av de siste fem årene. Prisen består av 500 000 kroner, samt en separatutstilling ved Munchmuseet. I fjor mottok franske Camille Henrot prisen, og hennes utstilling vil bli å se i den nye Munchmuseet i Bjørvika.

Tagged as: , , , , , , , , , ,