Kulturkompasset | critics of culture events

Ytringsfrihet – Kunstnerisk frihet: Protest mot innblandingHenning Høholt, foto Mikhail Rashkovsky

YTRINGSFRIHET – KUNSTNERISK FRIHET.

I forbindelse med et oppslag i Klassekampen 3. Mai med overskriften Protest mot innblanding: http://klassekampen.no/60187/article/ite..

I Norge har vi ytringsfrihet (heldigvis), men dette gjelder også i forhold til kunsten. Det er ikke Kulturdepartementets oppgave å gi retningslinjer til kunsten om hva som skal skapes kunstnerisk.
Det er selvsagt omtenksomt at Kulturdepartementet minner institusjonene om viktige nasjonale og/eller regionale markeringer, og det er klart at i den utstrekning dette passer inn i den enkelte personens eller institusjonens planer, vil sikkert mange ta de nødvendige hensyn, men denne informasjonen fra myndighetene må ikke oversendes i en slik form, så dette kan oppfattes som et “pålegg”, eventuelt som en oppfordring. Slett ikke i forhold til statlige eller kommunale tilskudd.
Under ingen omstendigheter må dette oppfattes som et krav.
Imidlertid vil jeg trekke en tråd til min tid som musikksjef for Aalborg Symfoniorkester. I det danske systemet er denne typen institusjoner finansiert med 50% Kommunal-regional støtte, og staten trer hvert år inn med tilsvarende beløp som den bevilgede kommunale-regionale støtten. Det eneste krav som stilles fra statlig hold er at programmet pr år skal inneholde en bestemt definert prosent del av musikk av danske samtidskomponister. Det holder altså ikke å spille kun Carl Nielsen, som er verdensberømt og død, i likhet med for eksempel Edvard Grieg. Oppfyller symfoniorkestret ikke denne delen da blir støtten i verste fall redusert. Men dette er altså ikke noe pålegg om å fremføre det ene eller det annet, og er heller ikke “kjønns kvotert” dette tar altså ikke ytringsfriheten fra institusjonen

erection usually begins within 20 minutes. Its principal How long does sildenafil last? to impact sexual functioning..

. Vi oppholder oss ikke i Sovjet tiden eller i Kina under kulturrevolusjonen.
Imidlertid vet institusjonen dette og den enkelte institusjonen har dette som et “ris bak speilet”. Når man legger konsertprogrammet for en sesong, er det programutvalget som sidder samlet og utarbeider programmet, i tilfellet i Aalborg var jeg som musikksjef selvsagt leder for programutvalget, og ansvarlig overfor institusjonens styre, og den som ble stil til regnskap, hvis ikke jeg så til at kravet om musikk av danske samtidskomponister ble oppfylt.
Det er interessant at det var ikke vanskelig å skape interessante programmer hvor dansk samtidsmusikk var presentert, og publikum ble vant med dette, og satte pris på denne typen spennende program kombinasjoner, som dette kunne bli.
Jeg håper denne lille avklaringen visualiserer denne siden av ytringsfriheten og den kunstneriske frihet.

Henning Høholt. sjefredaktør, Kulturkompasset
. www.kulturkompasset.com

Tagged as: , , , , ,